توسعه گردشگری و امنیت پایدار کویر مستلزم تعامل متولیان است

n83149581 72743236 - توسعه گردشگری و امنیت پایدار کویر مستلزم تعامل متولیان است

توسعه گردشگری و امنیت پایدار کویر مستلزم تعامل متولیان است

n83149581 72743236 - توسعه گردشگری و امنیت پایدار کویر مستلزم تعامل متولیان است

به گزارش ایرنا ، نمایندگان امنیتی ، انتظامی وقضایی استان کرمان در این نشست از محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به عنوان سازمان متولی خواستار هماهنگی بیشتر با حوزه های یاد شده و تقویت امکاناتی لازم در راستای صیانت جدی از ظرفیت ایجاد شده گردشگری کویر لوت واقع در شرق این استان شدند.
** صیانت از کویر منحصر بفرد لوت الزامات خاصی را می طلبد
مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری کرمان در این نشست گفت : قرار گرفتن بخشی از کویر لوت به مساحت 42هزار کیلومتر مربع معادل چهار برابر وسعت کشور لبنان در محدوده جغرافیایی استان کرمان و داشتن مرز مشترک کویر با دو استان دیگر خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان شرایط خاصی را در مرزهای شرقی کرمان ایجاد کرده که حفاظت از چنین منطقه ای با جغرافیای سخت و منحصر بفرد الزامات خاصی را می طلبد.
خلیل همایی راد افزود: این رعایت الزامات خاص از سوی بازیگران جدید کویر که در حوزه گردشگری ، ورزش و جوانان ، محیط زیست جویندگان شهاب سنگ ، گروههای تحقیقاتی و علمی دانشگاهی و دانشجویی نمود یافته و از سویی با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی به لحاظ نزدیکترین نقطه دسترسی به مرزهای شرقی باید انجام گیرد تا بخوبی بتوان از ظرفیت گردشگری ایجاد شده در راستای توسعه منطقه و تقویت معیشت مردم بومی منطقه بهره لازم را برد.
وی ضریب امنیتی نامحسوس کویر لوت در محدوده مرزهای شرقی استان کرمان را که به همت حوزه های امنیتی ، انتظامی و قضایی ایجاد شده بسیار مطلوب ارزیابی کرد و مصداق این امنیت پایدار را برگزاری مسابقات دوی ماراتن طی سه دوره به مسافت 240کیلومتر و یا برگزاری تورهای متعدد گردشگری بدون هیچگونه مشکل خاصی دانست .
این مقام امنیتی انتظامی با تاکید بر تاثیر متقابلی که امنیت و توسعه گردشگری بر یکدیگر دارند به الزاماتی که باید در خصوص کویر لوت دیده شود اشاره کرد و اطهار داشت : کویر یک متولی واحد می خواهد و در واقع باید یکپارچگی سرزمینی ایجاد شود و با تدوین یک برنامه جامع از این ظرفیت بیشتر و بهتر استفاده گردد.
همایی راد گفت : در این برنامه جامع باید به مواردی چون نصب جی پی اس به خودروهایی که وارد کویر می شوند ، ایجاد یک حصار اُپتیکی(پایش لیزری) بمنظور صیانت از محدوده ثبت جهانی و ایجاد توازن در توسعه بوم گردی ها در حاشیه کویر ( شهرستانهای بم ، فهرج و ریگان )بمنظور برخورداری مردمان این دیار از دستاوردهای توسعه و سهیم نمودن آنان در استفاده از کویر توجه شود.
**ضرورت انطباق برنامه های میراث فرهنگی با باورهای مردم
معاونت حفظ حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب کرمان در این نشست به رویکرد حوزه قضایی در مباحث میراث فرهنگی پرداخت و گفت : توجه به توازن بهره مندی از این میراث برای نسل های آینده طوری که میزان استفاده از آن به اندازه باشد ، بهره مندی حداکثری مردم منطقه بخصوص در مناطق محروم حاشیه کویر و انطباق برنامه های میراث با باورها و اعتقادات اسلامی از جمله این رویکرد است .
محمد علی سلیمانی افزود : نظر به اینکه به بازیگران عرصه کویر لوت بازیگران جدیدی از حوزه های گردشگری ، محیط زیست و برنامه های علمی و ورزشی افزوده شده، می طلبد که میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی این اثر ثبت جهانی در برنامه ریزی های خود ضمن تعامل لازم با پدید آورندگان امنیت پایدار در این منطقه به بافت منطقه به لحاظ فرهنگی و دینی توجه لازم را داشته باشد تا در اجرای برنامه های کاری با واکنش منفی مواجه نشود.
به گفته سلیمانی میراث فرهنگی در اعمال برنامه های کاری خود باید به بومی سازی سیاست های خود بپردازد و با ایجاد امکانات لازم زیرساختی بیشتر در راستای صیانت از میراث ثبت جهانی کویر حضور فعال تری داشته باشد.
** تعامل لازمه توسعه گردشگری کویر لوت است
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در این نشست با استقبال از وجود داشتن برنامه جامع برای استفاده از ظرفیت های گردشگری کویر لوت و معرفی آنچه که در دل کویر وجود دارد به گردشگران افزود: در حوزه گردشگری نیز پیش نویس طرحی را آماده کرده ایم که می توانیم با تشریک مساعی و به بحث گذاشتن موضوعات پرداخته شده در این پیش نویس به برنامه اجرایی مدون در خصوص صیانت و حفاظت از کویر لوت کمک شود.
محمد حسن طالبیان گفت : اگر بایدها و نبایدها را در مناطقی چون کویر لوت در اختیار گردشگر قرار دهیم و با هدایت و مدیریت لازم اطلاعات خوب طبیعت کویر را هم بدهیم بدون شک می توانیم ضمن صیانت از این ظرفیت به توسعه گردشگری در منطقه کمک کنیم .
به گفته طالبیان گردشگران بازدید از جاذبه های کویر لوت به عنوان یک میراث طبیعی جهانی در حوزه استان کرمان را به لحاظ شرایط خاص و قدمت لازم در حوزه گردشگری از دیگر همسایگان کویر ترجیح می دهند و به عنوان مقصد نخست خود انتخاب می کنند.
وی بر مدیریت یکپارچه برای گردشگری در کویر لوت تاکید کرد و اظهار داشت : برای ایجاد مدیریت یکپارچه و توسعه گردشگری پایدار کویر لوت دستگاه های مرتبط باید بایکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.
طالبیان افزود: پس از ثبت بیابان لوت به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو وظیفه ما در خصوص حفاظت و نگهداری از این اثر منحصر به فرد بسیار خطیر و حساس شده است.
وی اظهار داشت: در راستای تحقق بخشیدن به این امر مهم باید دستگاه های متفاوتی از قبیل منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و غیره به یک مدیریت یکپارچه برسند که به طور قطع سازمان میراث فرهنگی به لحاظ داشتن تخصص لازم می تواند این مدیریت را برعهده گیرد.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه حفاظت از طبیعت بیابان لوت باید در اولویت کار قرار گیرد تصریح کرد: نباید با سهل‌ انگاری برخی از گردشگرنماها و رعایت نکردن برخی از معیارها و قوانین یونسکو مساله ثبت جهانی بیابان لوت را به خطر انداخت و طبیعت بکر این منطقه را از بین برد.
وی با اشاره به اینکه بیابان لوت در استان کرمان دارای سه منطقه سبز، نارنجی و قرمز است، اظهار داشت: توصیه می شود؛ گردشگران برای دیدن از بیابان لوت فقط از طریق دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز و با حضور راهنمای گردشگری آشنا به محیط در محدوده های مجاز وارد شوند.
طالبیان با بیان اینکه با وجود یک مدیریت یکپارچه، گردشگران به راحتی می توانند در مسیرهای گردشگری این منطقه وارد شوند افزود: از آنجا که 70 درصد وسعت بیابان لوت در استان کرمان قرار دارد بنابراین اکثر گردشگران از سمت استان کرمان وارد بیابان لوت و منطقه شهداد می شوند.
وی با بیان اینکه شهداد می تواند مقصد جهانی بوم گردی باشد تصریح کرد: راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی برای مردم این منطقه توجیه اقتصادی داشته و توانسته آنها را از لحاظ مالی تامین کند.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست برای کسانی که در حاشیه کویر زندگی می کنند بسیار مقدس است بیان داشت: وظیفه تخصصی سازمان میراث فرهنگی در درجه اول حفظ طبیعت بکر بیابان لوت است که امیدواریم با تحت کنترل قرار دادن برخی برنامه ها از جمله برنامه های ورزشی از این اثر جهانی محافظت کنیم.
براساس این گزارش نمایندگان حوزه های قضایی ،امنیتی و انتظامی حاضر در این نشست نقطه نظرات مشورتی خود را در راستای صیانت از این اثر جهانی طبیعی و رویکرد جدید ایجاد شده نسبت به استفاده از این ظرفیت توسعه ای بیان کردند و از میراث فرهنگی کشور به عنوان متولی و بهره بردار این ظرفیت خواستند تا با رعایت الزامات دیده شده به ادامه این روند که در نهایت کمک به تقویت اقتصادی بخش گردشگری کشور و ساکنان منطقه است کمک کند.
گردشگری پایدار نشات گرفته از توسعه پایدار است و توسعه پایدار از اصول و مبانی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در جهان محسوب می شود و بدلیل نقشی که گردشگری می تواند در این زمینه بخصوص در کشورمان ایفا نماید، لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهمیت فراوان است.
موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ عناصر و شاخصه های متعددی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهم ترین این فاکتورها امنیت گردشگران و مقصدهای گردشگری است. امروزه امنیت به عنوان مهم ترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری در جهان به شمار می آید. میان گردشگری، ثبات، توسعه و امنیت رابطه ای تعریف شده وجود دارد و هرگونه بروز ناامنی و بکارگیری خشونت در سطوح مختلف زیان های جبران ناپذیری به این صنعت وارد می سازد.
توســعه، امنیت و گردشــگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند. در واقع همانطور که یکی از عوامل مهم توســعه گردشــگری وجود امنیت اســت، رونق گردشگری در یک منطقه و تردد گردشــگران در یک مقصد، موجب به وجود آمدن امنیت می شــود؛ این در حالی اســت که توسعه گردشگری و امنیت نیز زمینه ساز توسعه و توسعه تداوم دهنده گسترش گردشگری و امنیت خواهد بود.
7433/ 5054

انتهای پیام /*

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *