شناسایی 115 اثر و محوطه تاریخی و باستانی در ریگان-فهرج

n83067587 72605160 - شناسایی 115 اثر و محوطه تاریخی و باستانی در ریگان-فهرج

شناسایی 115 اثر و محوطه تاریخی و باستانی در ریگان-فهرج

n83067587 72605160 - شناسایی 115 اثر و محوطه تاریخی و باستانی در ریگان-فهرج

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شهرام زارع سرپرست گروه بررسی های باستان شناسی ریگان-فهرج گفت: طی این مطالعات که در چارچوب طرح تدوین اطلس باستان شناسی کشور و همسو با برنامه های ‘پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی’ با مجوز پژوهشگاه میراث و پژوهشکدۀ باستان شناسی انجام شد 115 اثر و محوطه تاریخی و باستانی مورد شناسایی قرار گرفت.
زارع گفت: مطالعات باستان شناسی بم اگرچه دهه ها سال سابقه دارد، اما پس از وقوع زلزلۀ ناگوار سال 1382 تحول و تکاپویی به خود دید و تلاش های قابل توجهی به منظور شناسایی قابلیت های باستان شناسی در منظر فرهنگی بم صورت گرفت.
وی تصریح کرد: در این زمینه، تلاش های زنده یاد شهریار عدل پیشگام و راهگشا بود و پشتیبانی مدیریت های محوطۀ میراث جهانی بم و اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان زمینۀ انجام تحقیقات متعددی را فراهم آورد.
زارع گفت: مطالعات باستان شناسی در منظر فرهنگی بم نیز با افت و خیزهایی به موازات برنامه های آواربرداری، مستندنگاری و حفاظت و مرمت ارگ بم در جریان بوده است.
وی گفت: هیئت حاضر طی سال های گذشته بخش قابل توجهی از شهرستان بمِ سابق، از تهرود و ابارق تا نرماشیر و قسمتی از فهرج، را به طور منسجم بررسی و مطالعه کرده و به طور موردی نیز آثاری را در نواحی فهرج و ریگان شناسایی کرده بود.
سرپرست گروه بررسی های باستان شناسی گفت : در همین چارچوب، بررسی های باستان شناسی ریگان-فهرج، ضمن تکمیل مطالعات این پهنه، زمینۀ تدوین برنامه های حفاظتی و نیز شناخت دقیق تر آثار این مناطق را فراهم خواهد کرد.
به گفته زارع، ریگان و فهرج در مجموع محدوده ای حدود 14 هزار کیلومتر مربع را شامل می شوند و در مرز کرمان و سیستان و بلوچستان واقع اند از این نظر، جنبۀ ارتباطی این مناطق نیز مهم است و محل تلاقی راه های کهن بوده اند.
سرپرست هیأت باستان شناسی، یکی از مشکلات بررسی باستان شناسی، در کنار گستردگی این منطقه را پراکندگی محوطه های باستانی در محدوده های کویری و مدفون شدن زیر شن های روان دانست و گفت: از این رو شناسایی محوطه ها مستلزم بهره مندی از امکانات و تجهیزات مناسب است که متأسفانه چنانکه باید فراهم نبود.
وی افزود :طی این مطالعات، تعداد 115 اثر اعم از تپه و استقرارگاه، محوطۀ باستانی و بناهای تاریخی مورد شناسایی و مطالعات مقدماتی قرار گرفت.
به گفته این باستان شناس ، این آثار به طور عمده شامل تپه ها، استقرارگاه های موقت، محوطه های گسترده، قلعه ها، بناهای خشتی، اقامتگاه های رعیتی، گورستان و زیارتگاه، آسیاب آبی، کوره و نظایر اینها است.
زارع با بیان اینکه نتایج حاصل از بررسی حاکی از وجود آثاری از دوران پیش از تاریخ تا روزگار معاصر بوده است افزود : به ویژه تراکم استقرارگاه های متعلق به دوران تاریخی-اسلامی چشمگیر است و بر تحول فناورانه در نظام آبرسانی و کشاورزی منطقه دلالت دارد.
این باستان شناس افزود: نام منطقه طی دورۀ اسلامی در میان متون کهن تاریخی و جغرافیایی نیز به روشنی بازتاب داشته و از جمله از ریگان، که ویرانه های آن چند دهه پیش در محل گزان خاست مکان یابی شد، به عنوان ولایتی آباد یاد شده است.
زارع تصریح کرد :محدودۀ بررسی این فصل در مجموع بر شمال شهرستان ریگان و به طور محدود در جنوب شهرستان فهرج متمرکز بود، اگرچه بازبینی هایی هم در محدودۀ بررسی فصول پیشین انجام شد.
وی افزود : به طور کلی، استقرارگاه های این منطقه شباهت و پیوستگی قابل توجهی با بم دارند و به رغم تفاوت ها می توان آنها را در یک افق دید و مطالعه کرد.
زارع یادآور شد: مناطق ریگان و فهرج که تا حدود یک دهه پیش جزء شهرستان بم به شمار می آمده اند از اواخر دهۀ 1380 در چارچوب تقسیمات جدید کشوری هر یک به عنوان شهرستانی مستقل شناخته شدند و امروزه دارای نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری مستقل هستند.
فراهنگ**1085** 1701

انتهای پیام /*

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *