پنج اثر تاریخی و فرهنگی آزادشهر در فهرست آثار ملی ثبت شد علیرضا حصارنوی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: در آخرین جلسه شورای ثبت آثار تاریخی کشور که در تهران برگزار شد، با ثبت 5 اثر تاریخی و فرهنگی آزادشهر در فهرست آثار ملی موافقت شد. وی افزود: با پنج […]