لزوم هم‌افزایی و مشارکت همگانی در جهت حفظ ابنیه تاریخی تاریخ انتشار خبر :شنبه 13 مرداد 1397 به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ «تجدید حیات بافت های تاریخی در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی، تسریع اجرای قانونی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و جلوگیری از روند تخریب محیط زیست با تغییر سبک زندگی» از […]