0.0 00 احیای شمدبافی و سوزن دوزی زرتشتی یزد نیاز به حمایت دارد به گزارش ایرنا، حفر قنات های طولانی، ساخت خانه های خشتی با بادگیرهای منحصر بفرد و بافت شمد، زیلو ، حصیر و انواع هنرهای دستی نشان از سختکوشی، هنرمندی و نبوغ مردمان یزد در بهره گیری از طبیعت برای زندگی در این […]