1.0 01 تاثیر بسته جدید ارزی بر سفرهای خارجی تاریخ انتشار خبر :سه‌شنبه 16 مرداد 1397 دنیای‌اقتصاد : براساس بسته ارزی جدید دولت، تخصیص ارز مسافرتی به نرخ رسمی متوقف شده است؛ ارزی که به عقیده بسیاری در سفرهای خروجی اخلال ایجاد کرده و یارانه‌ای محسوب می‌شد که دولت از محل منابع محدودش به مسافران […]