مسیر گردشگری مشروطه در منطقه 12 تهران ایجاد می شود تاریخ انتشار خبر :يكشنبه 14 مرداد 1397 خانه های تاریخی شهر تهران که عمده آنها در منطقه 12 پایتخت واقع شده به این منطقه حس و حال تاریخی و گردشگری بخشیده است، بنای زیبای این خانه ها و معماری که این روزها نظیر آن دیده […]