ایران و انگلیس بر همکاری های موزه ای تاکید کردند به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایرنا،این تفاهم پس از دیدار «آلیستر برت»، «راب مکر» سفیر بریتانیا در تهران و هیات همراه از موزه ملی ایران باستان صورت گرفت. هیات بریتانیایی پس از بازدید از موزه ملی ایران باستان که دهم شهریور انجام شد، با «جبرییل […]