کافی شاپ شدن باغ نگارستان بی‌حرمتی به بزرگان فرهنگ است احمد محیط طباطبایی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با دعوت به حفظ احترام ارزش های تاریخی و فرهنگی اماکن، قدمت آنها را دستمایه یک مزیت خواند. وی افزود: وقتی با فضای یک مسجد، مدرسه، دانشگاه یا فروشگاه قدیمی مواجه هستیم، باید سعی کنیم […]