5 / 5 ( 1 امتیاز ) رد پای کربن در آسمان بریتانیا براساس تحقیقات ، بریتانیایی ها بیش از هر زمان دیگری از ردپای کربن آگاه هستند و از پرواز کردن با هواپیما و در کل مسافرت هوایی خودداری می کنند . در یکی از جامع ترین نظرسنجی های سالانه از دیدگاه مصرف کنندگان […]