آلمان با نام رسمی جمهوری فدرال آلمان کشوری در قاره اروپا با پایتخت برلین است.زبان رسمی آن ها آلمانی است که 95 درصد از مردم به این زبان صحبت می کنند ولی زبان های دانمارکی ،رومی ،فریسی و سوربی به میزان کم استفاده می شود. از شهرهای آلمان به برلین ، برمن ، کلن، دوسلدورف […]