اتریش یکی از کشورهای اروپای مرکزی که پایتخت آن وین می باشد. اتریش در سال 2015 رتبه 14 کشورهای ثروتمند جهان را به خود اختصاص داده است. زبان رسمی اتریش آلمانی است و 98 درصد از مردم آن به این زبان صحبت می کنند.از شهرهای مهم آن به : وین ، گراتس ،اینسبروک ، زالتسبورگ […]