0.0 00 نروژ با نام رسمی پادشاهی نروژ یک کشور پادشاهی مستقل و متمرکز است و پایتخت آن شهر اسلو می باشد.زبان نروژی یک زبان هندواروپایی از شاخهٔ گروه زبان‌های اسکاندیناویایی خانوادهٔ زبان‌های ژرمنی است. نروژی زبان رسمی کشور نروژ است. از مردم نروژ 83 درصد به عنوان مسیحی ثبت شده‌اند که 79 درصد آن […]