رومانی کشوری است در جنوب شرقی اروپا. پایتخت آن بخارست است. رومانی از غرب با مجارستان و صربستان، از شمال شرقی و شرق با مولداوی و اوکراین و از جنوب با بلغارستان همسایه است. رومانی با داشتن مساحت 238،400 کیلومتر مربع نهمین کشور اتحادیه اروپا از نظر مساحت است . و با داشتن 19.94 میلیون […]