0.0 00 بلگراد، پایتخت و بزرگترین شهر صربستان است. نام این شهر در لغت به معنای شهر سفید است. موقعیت استراتژیک این شهر که در محل هم‌ریزگاه دو رود دانوب و ساوا قرار گرفته است. این شهر از زمان‌های قدیم مورد توجه امپراتوری‌های مختلف قرار بگیرد و تحت سلطه‌ی آنها اداره شود. آب و هوا […]