0.0 00  نیشابور دومین شهر بزرگ استان‌های خراسان پس از مشهد است. در دامنه‌های بلندی‌های بینالود در شمال‌شرق ایران جای گرفته، از مهم‌ترین مراکز تاریخی، گردشگری، صنعتی برای کشور و منطقه می‌باشد و همچو نمادی از تاریخ و فرهنگ ایران نامبرده می‌شود. جاذبه های گردشگری نیشابور آرامگاه خیام آرامگاه خیام مدفن ریاضی‌دان و ستاره‌شناس بزرگ […]