پادشاهی دانمارک کشوری در شمال اروپا. پایتخت آن کپنهاگ است. جمعیت این کشور 5/5 میلیون نفر و زبان رسمی آن دانمارکی است. زبان‌های فاروئی، گرینلندی و آلمانی نیز به عنوان زبان‌های محلی در این کشور رسمیت دارند. واحد پول این کشور کرون دانمارک است. 80/4 درصد مردم دانمارک مسیحی لوتری هستند. جاذبه های گردشگری دانمارک […]

  پادشاهی دانمارک کشوری است در شمال اروپا به پایتخت کپنهاگ جمعیت این کشور 5/5 میلیون نفر می باشد که 80 درصد از آن ها دین مسیحی لوتری دارند.زبان رسمی آن ها زبان دانمارکی است ولی زبان های آلمانی ، فاروئی ، گرینلندی نیز از زبان های محلی آن جا به شمار می رود. دانمارک […]