پادشاهی سوئد کشوری است در شمال اروپا در شبه جزیره اسکاندیناوی و پایتخت و بزرگترین شهرآن استکهلم می باشد. جمعیت سوئد بیش از 10 میلیون نفراست که تقریبا 7 میلیون از آن را سوئدی ها تشکیل می دهند.شهرهای سوئد به ترتیب عبارت است از : استکهلم ، گوتنبرگ ، مالمو، اوپسالا و… زبان : زبان […]