نیس یکی از شهرهای ساحلی فرانسه است.  در ناحیه پروانس آلپ-کوت دازور و در جنوب شرقی اين كشور قرار دارد. اين شهر كه بر كرانه های دريای مدیترانه و در منطقه ساحلی كوت دازور واقع شده است. جاذبه های گردشگری نیس الدتاون خیابان‌های مخروطی شکل الدتاون پر از انرژی و فعالیت هستند. الدتاون، بخش قدیمی […]

5 / 5 ( 1 vote ) پاریس در شمال کشور فرانسه قرار داردو تقریبا شهر تختی است و پائین ترین ارتفاع آن از سطح دریا 35متر است .آب وهوای آن تحت تاثیر جریان اطلس شمالی است و به همین دلیل به ندرت هوای خیلی گرم و یا هوای خیلی سرد دارد در پاریش در […]