0.0 00  حیات‌وحش،دربرگیرنده تمامی گیاهان و جانوران است که اهلی و دست‌آموز نباشند و بطور خاص دلالت بر تمامی مهره‌دارانی دارد که در محیط طبیعی خود یا شبیه آن، زندگی می‌کنند. متأسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر مواردی از شکار غیرمجاز و کشتن وحشیانه جانوران وحشی گزارش شده است که نگرانی‌های شدید کنشگران محیط‌ زیست […]