پادشاهی دانمارک کشوری است در شمال اروپا به پایتخت کپنهاگ جمعیت این کشور 5/5 میلیون نفر می باشد که 80 درصد از آن ها دین مسیحی لوتری دارند.زبان رسمی آن ها زبان دانمارکی است ولی زبان های آلمانی ، فاروئی ، گرینلندی نیز از زبان های محلی آن جا به شمار می رود. دانمارک […]