3.7 04 «رویداد هنری طهران» به استرالیا و قطر می‌رود به گزارش ایرنا از اعلام روز یکشنبه روابط عمومی رویداد هنری طهران، این مراسم در آخرین روز برگزاری میهمانی ویژه داشت. حسین الهی‌قمشه‌ای از چهره‌های شناخته شده عرفان و از مولوی شناسان معاصر، به محل برگزاری «رویداد هنری طهران» آمد تا از آثار به نمایش […]