110 موزه دراختیار بخش خصوصی است محمدرضا کارگر روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: افزون بر 600 موزه در کشور فعال است که از این تعداد نیمی متعلق به سازمان میراث فرهنگی و مابقی در اختیار دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی است.وی یادآور شد: این سازمان در حوزه کمک به […]