اینترلکان : اینترلکان یکی از جاذبه های گردشگری سوئیس است چرا که این شهر سرمایه ورزشی اروپا است ! شما می توانید فعالیت های ورزشی بی پایان را در اینجا انجام دهید. چند فعالیت ذکر شده: پریدن از یک هواپیما بالا رفتن از قبرستان قایقرانی هواپیمای بدون سرنشین و یا به سادگی در اطراف کوه های خیره کننده […]