22 میلیون گردشگر خارجی به ترکیه سفر کردند به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و همچنین شواهد میدانی، از پایان دوران بحران گردشگری این کشور حکایت می کند به طوری که با افزایش 24.9 درصدی گردشگران هفت ماه امسال ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل، شمار گردشگران خارجی این […]